Ubezpieczenia

Jednym z kluczowych obszarów zabezpieczenia wzajemnych interesów jest przekrojowe ubezpieczenie lokalu mieszkalnego. W tym segmencie jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 2723/23. Pozwala to na takie modelowanie zapisów warunków ubezpieczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które to warunki, zakres oraz cena a także możliwość sprawnej likwidacji szkody gwarantuje należyte ubezpieczenie.

Pryncypia związane z propozycją wskazaną powyżej dla naszych Klientów to głównie obszar zainteresowania związany z ubezpieczeniami majątkowymi, ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej a także wadia ubezpieczeniowe.

Aktywne uczestnictwo na rynku nieruchomości i współpraca z firmami z tego obszaru
m.in. zarządcami nieruchomości, pośrednikami nieruchomości, rzeczoznawcami majątkowymi, firmami budowlanymi i sprzątającymi pozwala na wzajemną wymianę doświadczeń i profilowanie odpowiedniego pakietu ubezpieczeń.

To także wsparcie w przedmiocie likwidacji szkód , który to proces dzięki wspólnym doświadczeniom powinien przebiegać w sposób płynny i satysfakcjonujący.

Zapraszamy do współpracy – www.broker-24.pl